چه سرور هایی مناسب پروژه دانشجوئی است؟

سرور مجازی مناسب پروژه دانشجوئی وقتی که یک واحد تجاری را اجاره میکنید، تمام فضای آن واحد به صورت اختصاصی در اختیار شما هستند، ولی راهرو یا آسانسور و برای دسترسی به آن واحد به صورت اشتراکی است. همچنین ممکن است در برخی منابع مانند آب یا برق به صورت اشتراکی باشند. سرور مجازی یک… ادامه خواندن چه سرور هایی مناسب پروژه دانشجوئی است؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized